×
ثبت نام و ورود


سالاد شیرازی


35 تومان

سزار گریل


95 تومان

سالاد ویژه ارکیده


130 تومان

سزار سوخاری


115 تومان

سالاد میکس


170 تومان

سالاد فصل


۷۵ تومان