×
ثبت نام و ورود


زرشک پلو با مرغ


115 تومان

ته چین گوشت و اسفناج


160 تومان

قرمه سبزی


87 تومان

قیمه


81 تومان

کشک بادمجان


68 تومان

میرزا قاسمی


68 تومان

آش رشته


42 تومان

دیزی


89 تومان

ماهیچه


155 تومان

گردن


155 تومان

جوجه سرخی


75 تومان