×
ثبت نام و ورود


سوپ


45 تومان

سیب ساده


60 تومان

سیب با سس قارچ


100 تومان

قارچ سرخی با پنیر


80 تومان

سیب پنیر بیکن


125 تومان

سیب پنیر استیک


150 تومان

نان سیر


65 تومان

پوره اسفناج


60 تومان

پوره سیب زمینی


50 تومان