×
ثبت نام و ورود


خوراک زبان با پیاز داغ


170 تومان

پاستا پنه


125 تومان

بیف استراگانوف


190 تومان

چیکن استراگانوف


110 تومان

لازانیا گوشت


۱۵۰ تومان

دنر گوشت


128 تومان

کباب تابه ای


140 تومان

دنر مرغ


115 تومان

دنر میکس


150 تومان

دنر گوشت


130 تومان