×
ثبت نام و ورود


استیک گوشت و سبزیجات


180 تومان

استیک فیله


193 تومان

استیک مرغ سبزیجات


110 تومان

استیک ورقه ای


128 تومان

استیک مرغ


133 تومان

استیک مرغ کره ای


153 تومان